Huisregelement

Huisreglement Vaessen Fysiotherapie – Manuele therapie:

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

 • U kunt, met verwijsbrief of zonder verwijsbrief van een arts, bellen voor een afspraak op 06-42162771. Of maak gebruik van de link op de website, www.vaessenfysio.nl, voor het maken van een nieuwe afspraak of het wijzigen van een afspraak.
  Graag bij de eerste behandeling uw legitimatie meenemen
 • Neem uw afsprakenkaartje elke behandeling mee.
 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 • Neem een eigen badhanddoek mee voor op de behandeltafel.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de reguliere openingstijden:

Ma:   8.30 tot 21.00 uur

Di:     8.30 tot 21.00 uur

Wo:   8.30 tot 21.00 uur

Do:   8.30 tot 21.00 uur

Vr:   8.30 tot 18.00 uur

Za:   8.30 tot 13.00 uur

 • Lees uw verzekeringspolis na wat betreft het aantal behandelingen welke vergoed worden door uw verzekering. Het eventueel overschrijden van de vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij onvoldoende dekking krijgt u een nota. U dient u deze nota zelf te voldoen.
 • U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij afmelding binnen 24 uur of zonder bericht zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.
 • Controle-afspraken via de web agenda dienen uiterlijk 48uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
 • Bij binnenkomst dient u zich aan de balie te melden, daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer totdat de fysiotherapeut u komt halen.
 • De behandeltijd is 30 minuten, inclusief verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut. Indien u niet tijdig aanwezig bent, kunt u geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd.
 • Wij vragen uw begrip indien u enkele minuten op de therapeut moet wachten door uitloop. Deze tijd zal worden ingehaald. Wij proberen wachttijden zoveel mogelijk te vermijden.
 • Maak uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling kenbaar.
 • Blijf in uw eigen belang vragen stellen en geef bij iedere nieuwe behandeling veranderingen in uw klachtenbeeld aan, zoals ongemakken die u thuis of op uw werk ondervindt. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw klacht.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect vragen wij u onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Er kan gebruik gemaakt worden van valide meetinstrumenten, bijvoorbeeld in de vorm van een vragenlijst, om te kijken wat de vorderingen zijn. Soms worden die online verstuurd in overleg met u.
 • In geval van calamiteiten dient u zich te richten naar de aanwijzingen van de aanwezige BHV’er of externe hulpdiensten.
 • In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Wat kunt U verwachten?

 • Bij Vaessen Fysiotherapie – Manuele therapie kunt u naast algemene Fysiotherapie ook terecht voor Manuele therapie, Echografie, Sport-Revalidatie-Hersteltraining. Wij zijn aangesloten bij het KNGF en de NVMT en wij behandelen volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw klacht gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd. Wanneer u specifiek voor echografie wordt doorgestuurd zal er kort een anamnese en lichamelijk onderzoek plaatsvinden om vervolgens het echo onderzoek vorm te kunnen geven.
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft kan ervoor gekozen worden contact op te nemen met uw verwijzend arts en/of specialist of doorgestuurd worden voor een second opinion.
  Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen, leefregels en/of oefeningen die u van ons meekrijgt.
 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor feedback waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
 • Uw klachten over de praktijk of uw bejegening nemen we zeer serieus. Met uw klachten over uw behandeling kunt u altijd bij Uw therapeut of de directie terecht. Klachten en ideeën kunnen door onze patiënten worden geuit via E-mail, info@vaessenfysio.nl. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden, zie website www.vaessenfysio.nl
 • Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens/AVG. Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts verstrekken.
  Bij het in behandeling komen verleent u ons automatisch toestemming tot het raadplegen van uw verzekeringsgegevens in de landelijke database van de organisatie Veilige Communicatie in de Zorg (Vecozo).

Verder is de praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Het privacyreglement, het klachtenreglement, de betalingsvoorwaarden en de tarievenlijst (kan wisselen per nieuw kalender jaar) kunt u bij de website vinden www.vaessenfysio.nl.

Met vriendelijke groet,

Vaessen Fysiotherapie – Manuele therapie
A.W.M. Vaessen