Wat kunt u verwachten ?

  • Vaessen Fysiotherapie – Manuele therapie is aangesloten bij het KNGF en de NVMT
  • De eerste afspraak bestaat uit een intake en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek behandelprogramma opgesteld en uitgelegd. Wanneer u voor echografie wordt verwezen, zal er kort een anamnese en lichamelijk onderzoek plaatsvinden om vervolgens het echo onderzoek vorm te kunnen geven.
  • Indien uw klachtenbeeld aanhoudt, kan ervoor gekozen worden contact op te nemen met de arts en/of specialist die u heeft doorverwezen of kunt u doorgestuurd worden voor een second opinion.
  • Door veranderingen in uw klachtenbeeld kunnen adviezen, leefregels en/of oefeningen worden aangepast.
  • Om efficiĆ«nt te kunnen werken, stellen wij uw feedback (zeer) op prijs.
  • Met klachten over uw behandeling kunt u altijd bij uw therapeut of de directie terecht. Ook kunt u gebruik maken van ons email adres info@vaessenfysio.nl Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglement en voorwaarden.
  • Met uw gegevens gaan wij zorgvuldig om. Wij hanteren de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie aan anderen dan uw verwijzend arts verstrekken.
  • Bij het in behandeling komen verleent u ons automatisch inzage in uw verzekeringsgegevens in de landelijke database van de organisatie Veilige Communicatie in de Zorg (Vecozo).

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.