Klachtenreglement per 02.11.2021:

Alle werknemers van alexander.vaessenfysio streven ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de eisen, wensen en verwachtingen van de klant. Toch kan het gebeuren dat onze klanten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben.

Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie moet als een klacht gezien worden. Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de klant opgelost te worden. Hierbij moet ons motto zijn: “Een klacht is een kans om je te verbeteren”.

Deze procedure is van toepassing op alle klachten ten aanzien van de producten en diensten die door de werknemers van alexander. vaessenfysio geleverd worden. Alexander Vaessen heeft de verantwoordelijkheid omtrent klachtafhandeling. 

Wilt u meer informatie over het klachtenreglement wilt klik hier. Wanneer u direct naar het klachtenformulier wilt klik hier.

Wij helpen u graag verde